אמנת "אמת יזמות בנדל"ן"

 
על אמנה זו מחויב לחתום כל עובד,
קבלן וספק משנה הפועל מטעם "אמת יזמות בנדל"ן"

 
 1. אני מתחייב/ת לבצע את העבודה כמיטב יכולתי, תוך מתן שירות אדיב, סובלני ואכפתי.
 1. לא אציע ללקוח עבודות מיותרות, אשר למיטב ידיעתי אינן נחוצות לו.
 1. איידע את הלקוח על כל טעות שהוא, או מי מטעמו, ידרשו שאבצע.
 1. אעמוד בלוח הזמנים כפי שיסוכם ביני לבין כל הקשורים לפרויקט ואיידע את כל הנוגעים בדבר על כל עיכוב
  (גם אם הסיבה אינה נעוצה בי).
 1. אשמור על אתר העבודה נקי ומסודר ככול שביכולתי.
 1. אנהג באדיבות ובנימוס כלפי השכנים, תוך ראיית טובת הלקוח.
 1. אציית לכל חוקי המדינה ולחוקי העזר העירוניים.
 1. לא אסלק אביזרים של הלקוח מביתו (כגון מראה ישנה, ידיות של דלתות וכיו"ב) ללא אישורו.
 1. לא אעלה את מחיר הפרויקט בשל תוספות, לפני שאקבל את אישור הלקוח לכל הכרוך בכך.
 1. אוודא שהלקוח ידע, בכל שלב, כמה הוא צריך לשלם.
 1. אני מתחייב/ת לעשות ככל שביכולתי כדי שהלקוח יקבל עבודה איכותית וכדי שהפרויקט יושלם לשביעות רצונו המלאה.
 
 
על  החתום ______________                                                  

התחיל לעבוד בחברה ________________